Senaste numret
Förord
Dikten
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Kontakta oss
Start
Populärmusik från Chandigarh Tidigare förord:  [0203-4] [0202]
Redaktörens presentation av nummer 1/03
Jag vaknar av sången som tränger in genom dörrens och väggarnas glipor, genom de tunna fönstren. Nu vet jag att jag är i Indien.

På gatan går grönsaksförsäljarna förbi med kärror fyllda av potatis, blomkål, grön och röd chilipeppar, sockerärtor: ”Alu, gobi!”


Dessa försäljarnas lockrop som med tiden slipats till sång. Rösterna så vackra, inte sällan hesa. I Chandigarh förebådar de sin ankomst med att ihärdigt blåsa i visselpipor, så ihärdigt att jag först
tror att trafikpoliserna rycker ut om mornarna också i denna mindrestad. Juiceförsäljaren sjunger fram ett enstavigt ord med många o i, han håller kvar det länge i sin öppna mun och leker med det med smeksam basröst. Min indiska väninna säger att hon inte hör dessa rop längre, de är en del av dagens rytm. Men om de inte fanns där skulle hon höra dem.

”Också du, Khayyam, min hjärtevän, min vägledare, har säkert uppsökt alla offentliga toaletter du kunde och studerat graffitin med samma intresse som Khorasans diktkonst, matematiken och stjärnorna.”

Den danske poeten Henrik Nordbrandt
visar i ovanstående fyrarading, tillägnad den persiske poeten Omar Khayyam som levde många århundraden tidigare, på ett estetiskt ideal som inte väjer för det låga utan tvärtom förespråkar en förening av ”hög” och ”låg” kultur.

Om högt och lågt handlar detta nummer av Karavan. Det är en litet speciell utgåva som tillkommit i samarbete med forskningsprojektet ”Litteraturen i världsperspektiv”. Stefan Helgesson presenterar projektet närmare på sidan 5.

Dess syfte är att se litteraturen i hela världens ljus, och inte enbart ur västerländsk synvinkel. Fem forskare som
Läs vidare >>
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag