Senaste numret
Förord
Dikten
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Kontakta oss
Start
Rum som vidgas Tidigare förord:  [0601] [0504]
Redaktörens presentation av nummer 2/06
Sommaren kom till sist. När jag sitter och skriver detta är kvällssolen ännu varm, fönstren står på vid gavel och det är Italien-Ghana i fotbolls-VM.

Heta dagar tycks det ha varit under poesifestivalen i Nicaragua, som Henrik Nilsson berättar om här i numret. Han har också intervjuat Francisco Ruiz Udiel från landets nya generation poeter. Som alltid behöver varje generation vända sig mot den föregående, och i Nicaragua vänder nu de unga ryggen mot politiken i demonstration mot åttiotalsförfattarna.
Politisk var sannerligen Artur Lundkvist, och ville vara det, denne världsomtalade akademiledamot och litteraturförmedlare som det nu visat sig att Säpo nogsamt bevakade i decennier.

Som bekant gav han under ett par år på trettiotalet ut en litterär tidskrift med namnet Karavan.

Även om vår tids Karavan inte är att betrakta som en direkt fortsättning av Lundkvists Karavan, han hade sin agenda, vill den ändå vara en slags fortsättning i
andan och ivern att upptäcka och sprida intressant litteratur från andra världsdelar än vår egen.

Det nyfikna ögat. Det verkar som om det för Lundkvist var stört omöjligt att besöka ett land och vid hemkomsten vara tomhänt i litteraturväg. Efter hans Indienresa till exempel, ett land han gruvligt ogillade, kunde han inte låta bli att se till att ett knippe indiska romaner översattes till svenska.
Läs vidare >>
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag