Senaste numret
Förord
Dikten
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Kontakta oss
Start
Resa med poeter Tidigare förord:  [0701] [0604]
Redaktörens presentation av nummer 2/07
Det här numret bär med sig en ”specialare”, en mini-karavan fylld av kinesisk poesi.

Från poeten Li Li och sinologen Göran Sommardal kom det nämligen en mängd intressanta översättningar, det är generationen efter Bei Dao och de poeter som kallades ”de dunkla” eller ”de töckniga” som nu gör sig hörd.

För att urvalet skulle kunna bli rikt, och för att vi hade lust, beslöt vi att göra en specialutgåva.
På det här viset hoppas vi nu förmedla en bild av samtida kinesisk poesi och dess varierande riktningar, och samtidigt många olika bilder av vad det innebär att vara människa i Kina av idag.

För denna poesi är i hög grad en berättande poesi, en samtida dikt som på både direkt och surrealistiskt vis talar om tillståndet i landet och inuti dess invånare.

Det är inalles 13 poeter som publiceras. I den lilla skriften finner du också en introducerande text av Göran Sommardal, som placerar in dessa nutida dikter i sitt sammanhang inom den moderna kinesiska poesin.
Stort tack till Li Li, för översättningarna som fick detta att sätta fart, till Göran Sommardal som delat med sig av såväl sin tid som sin kunskap och till Kärstin Högbom som har illustrerat. Alla diktöversättningar utom en publiceras här för första gången.

Det har alltså blivit en hel del dikt i det här numret, och artiklar vävda med poesitrådar.

Två svenska poeter har varit på resa till olika destinationer i Sydasien, Clara Diesen for med en svensk författardelegation till en poesifestival i Bangladesh och Eva Runefelt har färdats med en grupp svenska poeter till Kerala.
Läs vidare >>
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag