Senaste numret
Förord
Dikten
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Kontakta oss
Start
Njutningens sökare Tidigare förord:  [0701] [0604]
Redaktörens presentation av nummer 3/07
Erotiken och hur den kan skildras i olika litteraturer, det är ämnet för den serie som nu startar i Karavan. Vi kommer att göra nedslag här och där i historien, serien lovar inte att vara kronologisk utan snarare att hoppa mellan nu- och dåtid för att fånga in några av erotikens litterära gestaltare från olika tider och kulturer.

Vad är möjligt att skildra inom en litteratur, men tabu inom en annan? Vilken syn på erotiken förmedlas? Sådana frågor kommer vår serie att kretsa kring. Samtidigt hoppas vi kunna bjuda på nyöversatta, fröjdefulla erotiska texter.

I detta nummer finns ett par dikter av den klassiske arabiske poeten Abu Nuwas. Hans lyrik handlar i hög grad om unga, sköna gossar - så ock dessa.
Jonathan Morén kommer med en lägesrapport från den arabiska världen när klimatet var mer gynnsamt än dagens för den sinnliga litteraturen. En erotisk anekdot från äldre tid har också översatts.

Om den persiske poeten Hafiz och hans syn på erotiken skriver Bo Gustavsson. Hos Hafiz har erotiken både sinnliga och andliga dimensioner. För att bli vis i anden följer han kärlekens och rumlandets väg.
Han är en hjärtats sökare, en outtröttlig uttolkare av begärets paradoxer.

Genom tiden uppmuntrar oss hans dikter oupphörligen att rumla:

Vem är inte vindrickare och rumlare som jag?
Klandra mig inte hos lagens man som håller vakt.
Han söker också efter välbehag och evig lust!
[1] Läs vidare >>
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag