Senaste numret
Förord
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Människosaker
Indiska Biblioteket
Kontakta oss
Start
Författare i närbild Tidigare förord:  [1203] [1202]
Redaktörens presentation av nummer 4/12
Karavan fyller 20 i år! Som alltid denna häpnad över att tiden har så snabba fötter ... Vi firar tilldragelsen med ett extra tjockt nummer fyllt av författarintervjuer och skönlitterära texter. Och det är faktiskt ett alldeles speciellt nummer som du nu håller i handen, där du får möta ett stort antal författare som med egna ord berättar om sitt arbete och sin inställning till skrivandet.

Vi har alltså intervjuat författare, och gjort det via e-post. Det är medlemmar i Karavans tidskriftsråd och styrelse som lyft fram favoriter från "Karavans kontinenter". Ofta har det handlat om författare vars verk man redan var bekant med och ville ställa frågor om. Men detta var också en möjlighet att kontakta någon man inte kände till så väl men var nyfiken på. Flera av de intervjuade hör till sitt lands, sitt språks, allra främsta författare. Andra, yngre, utgör viktiga röster i sin generation.
Vi började skicka iväg våra frågemejl och bad adressaterna att på olika vis berätta om sina författarskap. Vi undrade förstås: Kommer de att svara? Och jo, de svarade, så gott som alla! En del ingående och detaljrikt, andra kortare men kärnfullt.

Ett par frågor återkommer i samtliga intervjuer. Det rör sig om grundläggande attityder kring författarens ansvar, ja, om författaren överhuvudtaget har ett ansvar. Har författaren en speciell roll i samhället? är en sådan fråga. Vilka historier är viktiga att berätta i vår tid? en annan. Vi har också frågat hur det kom sig att de började skriva och via denna fråga har vi inte sällan bjudits in i själva författarverkstaden. Många av de intervjuade har generöst och utförligt berättat om sitt skapande, hur det kan gå till
Författarna vi valt är unga, gamla, skriver på olika språk, bor i olika världsdelar. De skriver för barn, för vuxna. Begäret till orden, tron på litteraturens kraft binder dem samman. Nog för att vissa skriver för att de inte "duger till något annat", som Eduardo Galeano skämtsamt svarar, men det är också som att det inte går att låta bli. För många är skrivandet ett sätt att finnas till. "Jag vet att jag inte kan föreställa mig en värld utan litteratur", säger Liliana Heker. Flera av dessa författare har även visat stort mod genom att trotsa censurlagar och våldsamma hot, och en del av dem har tvingats på flykt.
Läs vidare >>
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag