Senaste numret
Förord
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Mšnniskosaker
Indiska Biblioteket
Kontakta oss
Start
Kinas olika sidor Tidigare förord:  [1301] [1204]
Redaktörens presentation av nummer 3/13
Den kinesiska litteraturen av idag – hur ser den ut? Med detta nummer hoppas vi komma med flera svar på det, utan några anspråk på att ge en heltäckande bild. Det litterära i dagens Kina är så mångskiftande att det är föga fruktbart att tala i termer som trender, resonerar Göran Sommardal i sin inledande text.

Däremot kan man peka på olika genrer, och i det här numret lyfter vi fram flera stycken. För detektivromanen, som inte varit särskilt vanligt förekommande i Kina, har intresset ökat, enligt vår utsände Zac O’Yeah, och science fiction är en genre som blivit alltmer lämpad för samhällsskildring i ett land där utvecklingen går så fort att framtiden redan tycks vara där.
Sedan de framtidsoptimistiska science fictionäventyren dök upp i början av 1900-talet har inslagen av samhällskritik blivit allt fler, och idag är det närmast dystopin som dominerar. Missa inte Chen Qiufans sf-novell med sin träffande satir!

Chick lit är en yngre genre, men också den har många läsare. Vi har intervjuat Yuan Yuan från Sichuan, som skriver om hur unga kvinnors liv i storstaden kan gestalta sig, både yrkesmässigt och privat. Det handlar mycket om kärlek, men kanske lika mycket om bristen på kärlek. En fascinerande genre, som hämtar inspiration ur förtal och konspirationer, är tjänstemannaromanen.
Det tycks vara en kinesisk litteraturspecialitet, mycket populär. Skildringarna av korruption och hatiska intriger mellan tjänstemän i hög position har klarat sig undan censuren då myndigheterna menat att de fungerar som avskräckande exempel. Men istället för att ta avstånd från förskingring av offentliga medel har många läsare kommit att själva längta efter att få leva på det sätt som tjocka sedelhögar medger, oavsett vägen dit ...

Bloggen är ett viktigt verktyg i Kina. Den mest kände bloggaren Han Han har så många läsare att tanken svindlar. Han är också författare, tillika racerförare, och presenteras här av Lan Xu.
Läs vidare >>
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag