Senaste numret
Förord
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Människosaker
Indiska Biblioteket
Kontakta oss
Start
Kärlek i motvind - forts.
sid 2
Som den främste bland arabiska poeter idag beskrivs ofta Adonis. I en diktsamling återberättar han den bibliska myten om Hagar och i samstämmighet med sitt poetiska projekt att lyfta fram röster som tystats ger han oss hennes version, hon som Óbröt sönder sina bojorÓ. Jonathan MorŽn har översatt några av dessa fängslande dikter och John Swedenmark beskriver djuplodande Adonis arbete med att gestalta det bortträngda.

"Att skriva handlar om att fästa sorgen på papper", har Su Tong sagt i en intervju. Hans roman Ris liknar inget annat - en historia om hunger, hat och hämnd som givit författaren något av kultstatus i hemlandet Kina. Lin Engdahl berättar mer.

Den kinesiska klassikern Plommonblomman i guldvasen, notorisk för sina många sexscener, är egentligen en sedeskildring. ännu finns den inte på svenska, men Anna Gustafsson Chen har översatt ett stycke ur den för oss.

Vad mer i denna Karavan? I sin text om Nuruddin Farah skriver Elise Karlsson om den komplexa kärlek som den djupa kännedomen om ett land kan medföra, Alice Svanstein visar på kärleksfejder i fem barnböcker.

Och så är vi glada över att kunna hälsa en ny medlem i vårt tidskriftsråd välkommen, litteraturkritikern Viola Bao. Hon skriver här i numret om två indiska noveller som båda bär namnet "Täcket".

När Ismat Chugtai, feministisk föregångare, 1941 publicerade sin version om två kvinnors erotiska relation blev hon åtalad för pornografisk framställning,


trots att det inte förekom några öppna sexuella referenser. En ung indisk författare, Parvati Sharma, har skrivit ett nutida svar på Chugtais novell, ett svar som är bra mycket mer explicit. Vi publicerar båda novellerna. Samanta Schweblin, bokaktuell på svenska, leker i sin novell i detta nummer med kärlekstemat på ett överraskande vis.

Bästa läsare, porten står nu öppen till dessa olika kärlekstunnlar.

Birgitta Wallin
Redaktör

PS. Nästa år fyller Karavan 25 år. Det ska vi fira!
[1] [2] Tillbaka >>
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag