Senaste numret
Förord
Dikten
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Indiska Biblioteket
Kontakta oss
Start
Indiska Biblioteket

Flod av Ambai
I översättning av Birgitta Wallin/Bokförlaget Tranan.


Foto av Mikael Lindström


Omslagsbild av den indiske konstnären Sidharth

Ambai föddes 1944 i Tamil Nadu. Hon lever sedan länge i Bombay där hon har byggt upp ett dokumentationscenter kring kvinnors historia och kultur. Med sin novellistik har Ambai skapat sig en alldeles egen plats i dagens mångstämmiga indiska litteratur. Hon skriver på tamil och är en av de ledande sydindiska författarna idag.

Flod är Ambais första bok på svenska. Samlingens tio berättelser utspelar sig i södra Indien. Mat och musik har en framträdande roll i den värld Ambai beskriver. Bokens hjältinnor tillhör olika generationer och deras längtan efter frihet är lika stark som drömmen om kärleken. Under en till synes stillsam yta pågår hela tiden ett uppror, där revolten riktas mot konserverande könsroller och livsmönster som stänger in. Med stor insikt och sinnlighet skildrar Ambai olika kvinnor på väg.

Boken kan beställas via Tranan: www.tranan.nu
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag