Senaste numret
Förord
Dikten
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Kontakta oss
Start
Innehåll i Karavan nr 2 2006 (sommarnummer):

Dikter mot glömskan
Poetisk karneval i Nicaragua

Bagage för nedstigning
Intervju med och dikter av Francisco Ruiz Udiel

Pensionera mig ­ aldrig!
På konferens med Mario Vargas Llosa

Hemma hos Artur och Maria
En berättelse av Víctor Rojas

TEMA: UNGA KVINNOR I NIGERIA

Att välja flickans röst
Intervju med Sefi Atta

Hagel
En novell av Sefi Atta
  En ankomstens fest
Remi Raji om den nya vågen i Nigerias litteratur

Grön gyttja
En dikt av Unoma N. Azuah

Utforskare av dofter
Dikter av Toyin Adewale-Gabriel

En titt in i oljedeltat
Dikter av Promise Ogochukwu

”Mother Was a Great Man”
Stephan Larsen om tidigare författargenerationer


Dessutom i detta nummer:
• Älskaren och åsiktsförfäktaren ­ om två nya böcker av Artur Lundkvist • I backspegeln He Shuangqing ­ Kinas första kvinnliga poet ur bondeklassen • nota bene • Karavans program på bokmässan i höst • Recensionsartikel Leif Lorentzon om tre böcker av Edward Said • Recenserat Ben Jelloun, Brink, Cortázar, Mossaed, Aslam, Aw, Tharoor, Mishra, Shamsie, Desai • Diktsidan Sommardikt

Beställ numret!
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag