Senaste numret
Förord
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Människosaker
Indiska Biblioteket
Kontakta oss
Start
Kalendariet
Välkommen till Karavans årsmöte

Föreningen Karavan, utgivare av tidskriften Karavan, inbjuder medlemmarna till årsmöte onsdagen den 31 maj kl 18.00.

Plats:
hos förlaget Tranan, Wollmar Yxkullsgatan 5 B (t-bana Mariatorget).

Dagordning
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och justerare.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Ekonomisk berättelse.
7. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
8. Val av styrelse och beslut om firmatecknare.
9. Val av revisor.
10. Tillsättande av valberedning.
11. Information kring kommande planer för utgivning och evenemang.
12. Övriga frågor.
13. Mötet avslutas.

Vi bjuder på vin och goda tilltugg, pratar om framtida planer och drömmar.

Föranmälan till mötet görs via e-post, info@karavan.se , eller telefonledes på nummer 0708-44 07 55. Senast morgonen den 31 maj.

© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag