Senaste numret
Förord
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Människosaker
Indiska Biblioteket
Kontakta oss
Start
Förord till Människosaker
Det finns böcker som har färdats länge och långväga ifrån. Det här är en sådan. Vi har under lång tid velat göra en bok för unga människor, med berättelser och dikter från Afrika, Asien och Latinamerika. Trots sin rikedom är litteraturen utanför västerlandet ännu till stora delar okänd i vårt land.

Med boken du nu håller i din hand vill Karavan göra en del av denna litteratur tillg änglig för unga läsare. Det är de som lever sina liv mitt i det blandade, mångkulturella Sverige, det är de som kommer att bli de vuxna läsarna och framtidens medborgare.

Många av dagens ungdomar har ju också sina rötter i andra delar av världen. Det är en fråga om demokrati att få tillgång till olika versioner - inte bara Hollywoods - av hur världen kan te sig och att alla elever ska kunna känna igen sig i berättelserna i klassrummet.

Den här boken är bland annat ett svar på den efterfrågan vi märkt av hos lärare, som vill bredda litteraturundervisningen och använda texter från alla jordens hörn. Eftersom de böcker som översätts till svenska och ges ut av de stora förlagen nästan uteslutande är anglosaxiska, är det inte lätt att på egen hand hitta fram till de andra texterna utan vägledning och bakgrundskunskap. Vi vill gärna hjälpa till och få vara din litteraturdetektiv!

Läs mer >>
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag