Senaste numret
Förord
Dikten
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Indiska Biblioteket
Kontakta oss
Start
Förord till Människosaker
Med detta urval vänder vi oss främst till läsare från skolår 9 och i gymnasieåldern. Men litteraturen själv sätter inga åldersgränser, texterna riktar sig till var och en som vill ta del av dem och de är ju inte heller från början skrivna för en speciell åldersgrupp.

Vi har sökt igenom Karavans samtliga tidskriftsårgångar och valt texter därur, men ibland har vi också sökt på andra håll. Vi har valt just dessa texter för att de talar till den unga människan i oss själva, och vi hoppas, tror, att de kan ha något att säga dig som är ung i vårt land i dag. Vi har utgått från tonen, motivet, tematiken. Geografiskt har vi försökt få en någorlunda god spridning, men visst saknas det texter från vissa håll och finns fler från andra delar av världen. Från en del språkområden finns ännu mycket litet tillgängligt i översättning. Texterna hör till vår samtid, de är skrivna under 1900-talets senare hälft.

Vad handlar det då om?
Om vardagens lycka och bekymmer, om att bli vuxen, om himlastormande förälskelse och djup vänskap, om våld och förtryck, frihetsdrömmar och uppror. Om den första kyssen. Om att döda en hund. Om att ringa fel och ändå ringa rätt. Om att lämna sitt land och leva i ett annat språk. Om att aldrig vilja gifta sig, eller gifta sig med Coca-Cola. Det är ”människosaker”, helt enkelt - frågor som berör människan. Vad är att leva, hur är att leva? Vart kommer vi ifrån, vart är vi på väg? Bredvid de stora frågorna finns de många mindre, de små valen vi gör varje dag som formar sig till vårt liv. Det finns bara en ras och det är människan har författaren Tahar Ben Jelloun sagt, och det skulle kunna stå som motto för denna bok. Bokens titel kommer från en dikt av Cristina Peri Rossi, som återfinns här i antologin.

Läs mer >>
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag