Senaste numret
Förord
Dikten
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Indiska Biblioteket
Kontakta oss
Start
Förord till Människosaker
Utöver berättelserna och dikterna finns i boken ett utförligt bildmaterial. Vi har valt fotografierna utifrån texterna, för att tillföra upplevelsen och diskussionen än mer. Men mest av allt har vi valt bilder som vi tycker om, bilder som kan smeka men också uppröra sinnet. Bakom kameran finns några av världens mest kända namn, samtidigt som man där kan finna en och annan ung fotograf på väg.

Till er lärare: vi har inte för avsikt att tala om hur ni ska använda den här boken, det vet ni bäst själva. Längre bak finns dock några frågor som kan ställas vid läsningen av texterna, för den som vill. Där finns också upplysningar om en lärarhandledning som kommer att finnas tillgänglig på nätet.

Vi tackar Forum Syd och särskilt Myndigheten för skolutveckling för de ekonomiska bidrag som gjort denna bok möjlig. Och innerligt tack till författarna som medverkar, till översättarna och fotograferna!

Till sist: vår förhoppning är att texterna i den här boken ska leda vidare till egna upptäckter, vilsefärder och strövtåg i de olika litteraturer som finns på vårt jordklot. En guide på vägen, in i litteraturen, ut i världen.

Birgitta Wallin och Maria Lannvik Duregård den 10 augusti 2008

Beställ Människosaker!
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag