Senaste numret
Förord
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Människosaker
Indiska Biblioteket
Kontakta oss
Start
Svensk Bokkonst 2008
Karavans bok Människosaker har blivit utvald av Svensk Bokkonsts jury som en av 25 att lyfta fram ur 2008s bokproduktion.

Boken är nu utställd tillsammans med de andra på Kungliga Biblioteket i Stockholm, i en utställning som pågår fram till 27 augusti. Den ska sedan vidare bland annat till Bok & Bibliotek i Göteborg och Centre Culturel Suèdois i Paris. Svensk Bokkonsts övergripande mål är att stimulera och inspirera branschen till ökad kvalitet i bokproduktionen.

För att fullfölja denna ambition utser en jury årligen 25 föredömligt producerade böcker och pekar därmed på goda förebilder. För Svensk Bokkonst är typografin ett hjälpmedel för kommunikation; typografin skall inte lägga några hinder mellan text och läsare. Att boken går att läsa är alltså det väsentliga. Det vill säga inte för långa rader, lagom avstånd mellan raderna, balans mellan text och vita ytor, välvalt typsnitt, jämnt tryck, bra papper och bokbinderi.

Här är motiveringen till valet av Människosaker: ”Fullproppad bok med lekfull formgivning och fint tryck. Bra exempel på strävan att locka ungdomar att läsa. Rubriker, ingresser, pagina och mönster i dekorfärg är väl avvägda mot den relativt strama behandlingen av brödtexten.”
© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag