Senaste numret
Förord
Kalendariet
Prenumerera
Äldre nummer
Om Karavan
Människosaker
Indiska Biblioteket
Kontakta oss
Start
Kalendariet
Välkommen till Karavans årsmöte

Så fort ett år går! Nu är det vår och dags igen: Föreningen Karavan, utgivare av tidskriften Karavan, inbjuder medlemmarna till årsmöte måndagen den 3 juni kl 18.00.

PLATS: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48 (nära Södra Station).

Dagordning
1. årsmötet öppnas.
2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och justerare.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Ekonomisk berättelse.
7. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
8. Val av styrelse och beslut om firmatecknare.
9. Val av revisor.
10. Tillsättande av valberedning.
11. Information kring kommande planer för utgivning och evenemang.
12. övriga frågor.
13. Mötet avslutas.

Vi bjuder på härliga drycker, gott tilltugg, konversationer, om litteraturens under, sommaren som väntar oss och, höstliga evenemang.

Föranmälan till mötet görs via e-post, eller telefonledes på nummer 0708-44 07 55. Senast morgonen den 3 juni.

© Karavan | Box 17131 104 62 Stockholm | Foto: Mikael Lindström Webb: Helena Anderhag